Statement naar aanleiding van de berichtgeving in de Telegraaf

Schiphol, 11 oktober 2016

Transavia heeft al eerder kennis genomen van de signalen waarover nu wordt gesproken. Dit soort signalen nemen wij uiterst serieus en daarom hebben we de zaak ook onderzocht. Uit dit onderzoek blijkt dat de veiligheid van onze passagiers op geen enkele manier in het geding is geweest. 
 
Het verspreiden van privé-informatie vinden wij ongepast, omdat het de betrokkenen in ernstige verlegenheid brengt. Belangrijk uitgangspunt van ons personeelsbeleid is dat we zorg dragen voor onze medewerkers. We hebben daarom over deze kwestie gesproken met de betrokkenen. Over de inhoud van deze gesprekken doen we geen mededelingen.