Gesprekken Transavia en VNV gestrand

Schiphol 28 februari 2018 - Transavia is teleurgesteld te moeten melden dat na een paar dagen constructief onderhandelen de gesprekken met de VNV zijn gestrand. We hebben goed geluisterd naar medewerkers en een laatste poging gedaan om tot een cao te komen. Op het belangrijkste thema roosterstabiliteit was overeenstemming bereikt.

Naast roosterstabiliteit, ging het bij de onderhandelingen over de Loss of License regeling en de loonparagraaf. Er zijn constructieve gesprekken gevoerd en daarbij zijn we ver gekomen. Met betrekking tot roosterstabiliteit is Transavia uiteindelijk akkoord gegaan met alle door de VNV gevraagde garanties.  

"We luisteren naar onze reizigers en we willen voor de toekomst betaalbare tickets kunnen bieden. Nog verder toegeven op de looneisen van de VNV is voor Transavia onverantwoord gezien de ruimte die nodig is om het bedrijf voor lange termijn gezond te houden", aldus Mattijs ten Brink, algemeen directeur van Transavia. 

Wat betreft de Loss of License regeling, is afgesproken dat Transavia meewerkt aan het opzetten en financieren van de regeling onder VNV-beheer. Dit was conform de wens van de vliegers. 

Helaas heeft de VNV de onderhandelingen gisteren gestaakt. Het derde thema, de loonparagraaf, bleek het breekpunt te zijn. Transavia betreurt het stranden van de gesprekken, zeker gezien de uitspraak van de voorzitter van de VNV: "qua geld waren we het eigenlijk al eens".  

Transavia heeft voorgesteld om een onafhankelijke bemiddelaar voor het loonconflict aan te stellen. Ondanks dat er niet verwacht wordt dat er op korte termijn een oplossing komt, blijft Transavia open staan voor een constructieve en gedragen oplossing. Dit is in het belang van de vliegers, van alle andere collega’s en van de passagiers en de partners.